Ontwerp waterberging Vestdijk in Virtual Reality

Voor Tauw heeft 3Dimensions een Virtual Reality omgeving gebouwd om het ontwerp van de Vestdijk in Eindhoven te visualiseren. Belangrijk hierbij was om de ondergrondse infrastructuur en waterberging te laten zien door de verharding heen. Dit is mogelijk gemaakt door met transparante materialen te werken en in Virtual Reality de gebruiker te kunnen laten schakelen met de controllers. Hierdoor kun je zowel het gedetailleerde bovengrondse ontwerp bekijken als ook de onderliggende infrastructuur zoal riolering en natuurlijk de waterberging zelf.

Het 3d ontwerp is door Tauw gemaakt en wij hebben dit ontwerp verder aangekleed met bomen, auto’s, fietsers etc. Vervolgens is de Virtual Reality functionaliteit toegevoegd en het schakelen van de weergave geprogrammeerd.

Het model is op aanvraag te bekijken in de Playground van Tauw met de HTC Vive of Oculus Rift.

Tags: , , , ,