Privacy statement Starfield Moon Phase Watch Face

Last updated on December 6, 2023

Welcome to Starfield Moon Phase Watch Face, a watch face designed for use with Google Wear OS. This privacy statement aims to inform you about how we collect, use, share, and protect personal data in connection with your use of our watch face.

Collected Data:

We do not collect personally identifiable information such as your name, address, or other contact details. During the installation of our watch face, we may collect standard installation data provided by Google Play. This includes information such as the device type, version of Google Wear OS, and other non-personal data. We do not share data with third parties unless required by law.

Data Storage:

Your data is stored locally on your device and is not transferred to external servers unless necessary for the normal operation of the watch face (e.g., for retrieving weather information).

Access to Other Data:

Our watch face does not access other personal data on your device unless explicitly stated and allowed by you. This allows us to display information such as the number of steps you have taken on the watch face.

Cookies and Tracking:

Our watch face does not use cookies or other tracking mechanisms.

Security:

We take reasonable measures to protect the collected data from unauthorized access, use, or disclosure.

Children:

Our watch face is not targeted at children under 13 years old, and we do not knowingly collect personal information from them.

Changes to the Privacy Policy:

We reserve the right to update this privacy policy at any time. The date of the last update is displayed at the top of this statement.

Contact:

For questions about this privacy statement, you can contact us via info@3dimensions.nl.

By using our watch face, you agree to the terms outlined in this privacy statement. Changes to the privacy policy take effect at the time of publication.

Welkom bij Starfield Moon Phase Watch Face, een watch face ontworpen voor gebruik met Google Wear OS. Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in verband met uw gebruik van onze watch face.

Verzamelde Gegevens:

We verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals uw naam, adres of andere contactgegevens. 

Bij de installatie van onze watch face kunnen wij standaard installatiegegevens verzamelen die door Google Play worden verstrekt. Dit omvat informatie zoals het apparaattype, de versie van Google Wear OS, en andere niet-persoonlijke gegevens.

We delen geen gegevens met derden, tenzij vereist door de wet.

Opslag van Gegevens:

Uw gegevens worden lokaal op uw apparaat opgeslagen en worden niet overgebracht naar externe servers, tenzij dit noodzakelijk is voor de normale werking van de watch face (bijvoorbeeld voor het ophalen van weersinformatie).

Toegang tot Andere Gegevens:

Onze watch face heeft geen toegang tot andere persoonlijke gegevens op uw apparaat, tenzij expliciet vermeld en toegestaan door u. Hiermee kunnen wij het aantal stappen dat u gelopen heeft bijvoorbeeld weergeven op de watch face.

Cookies en Tracking:

Onze watch face maakt geen gebruik van cookies of andere tracking mechanism.

Beveiliging:

We nemen redelijke maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Kinderen:

Onze watch face is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van hen.

Wijzigingen in het Privacybeleid:

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. De datum van de laatste update wordt bovenaan deze verklaring weergegeven.

Contact:

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@3dimensions.nl.

Door gebruik te maken van onze watch face stemt u in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht op het moment van publicatie.