Visualisatie Technische Ruimte

In opdracht van Schuuring heeft 3Dimensions nog een inrichting van een telecom-ruimte gevisualiseerd.

Met de visualisatie kon aan de klant van Schuuring het ontwerp gepresenteerd worden zodat een goed beeld ontstaat van de toekomstige situatie.

De afbeeldingen

Geplaatst in Portfolio.